Curated: Lỡ Say Bye Là Bye, Em Không Hiểu, Yêu Là Khi, … / Fillinus’s Hot Playlist YouTube, TikTok, Spotify

Curated: Lỡ Say Bye Là Bye, Em Không Hiểu, Yêu Là Khi, … / Fillinus’s Hot Playlist YouTube, TikTok, Spotify
Lỡ Say Bye Là Bye, Em Không Hiểu, Yêu Là Khi, … / Fillinus’s Hot Playlist YouTube, TikTok, Spotify

Top list:
0:00 Lỡ Say Bye là Bye – Changg x Lemese
3:32 Em Không Hiểu – Changg
7:30 Yêu Là Khi – Lemese
11:33 Hướng Dương – Changg
15:10 Anh Đâu Có Hay – Lemese x AUGUST
18:55 Vì Em Cô Đơn – Lemese
22:18 Có Người Đang X Tôi – August x Vũ Phụng Tiên
25:13 Sunday Morning – AUGUSTx Lemese x D empty
29:15 Ai Nói Trước Đây – AUGUSTx The Sheep
32:45 Tình Yêu Hàng Real – Lemese x Ruby V
35:50 Thư Giãn Đi Em – AUGUST x Badbz
39:35 Sài Gòn Đâu Có Lạnh – Changg x Lewiuy
42:20 Siêu Năng Lực – AUGUST
46:20 Thật Thà Với Nhau – AUGUST
49:57 Chạy Về Phía Nhau – AUGUST x Minchu 


Đăng ký để nghe nhạc tụi mình nhiều hơn tại: http://metub.net/Fillinus 

 ▶ More information about Artist’s Fillinus:
 
Changg: https://www.facebook.com/chandoublegw… 
AUGUST: https://www.facebook.com/Augustsongwr… 
Changg: https://www.facebook.com/chandoublegw… 

 ▶ More information about Fillinus:
 
Official Fanpage Fillinus: https://www.facebook.com/fillinus 
Naicon: https://www.facebook.com/naicon.producer 
Anngo: https://www.facebook.com/anngo.producer 
Twink-T: https://www.facebook.com/twinkt.produ… 
Hoàng Anh: https://www.facebook.com/thinh.manhho…
283
Like
Save

Comments

Write a comment

*