A Poem For Christmas AKA Danh Sách Quà Giáng Sinh Của Anh AKA Cho Anh Môi Của Em. Mồm Của Em
feedproxy.google.com

Danh Sách Quà Giáng Sinh Của Anh Anh muốn em nói “Em muốn anh”.  Từ 5 giờ sáng đến 11 giờ tối.  Khi thế giới ngủ em được uống anh như nước.  Mọi tuần.  Mọi ngày.  Mọi giờ.  Mọi phút.  Cho anh môi của em. Mồm của em. Mặt của em. Anh muốn ngọt của […]

111
Like
Save